ATTESTER

Kørekortattest:
Du får formularen her, og du udfylder selv forsiden.
Vi udfylder de følgende sider i forbindelse med undersøgelsen. Du betaler selv.
 kr. 400

 
Mulighedserklæring:
Du udfylder side 1 sammen med din arbejdsgver. Vi udfylder side 2 sammen med dig.
Du aftaler med din arbejdsgiver, hvordan betaling foregår.
Hvis du selv lægger ud, får du refunderet beløbet ved din arbejdsgiver.
 
kr. 400

 
Attest til afbestiling af rejse:
Vi udfylder attesten sammen med dig. Du betaler selv.
 
kr. 250
 
       
Sygemelding til skole m.m.:
Vi udfylder attesten sammen med dig. Du betaler selv.
 
kr. 200
 
       
Attest til sociale myndigheder:
Vi udfylder attesten sammen med dig. Du betaler ikke selv.
 
kr. 0
 
       
Attest til forsikringsselskab:
Vi udfylder attesten sammen med dig. Du betaler ikke selv.
 
kr. 0
 
       
Helbredsattest til f.eks. livsforsikring:
Vi udfylder attesten sammen med dig. Du betaler ikke selv.
 
kr. 0
 
       
Helbredsattest i forbindelse med arbejde:
Vi udfylder attesten sammen med dig. Du betaler ikke selv.
 
kr. 0