URIN

Ved mistanke om;

BLÆREBETÆNDELSE

Det er bedst at lade vandet i et krus udleveret af sekretæren.
Hvis du vil vente på svar, tilstræber vi, at det kan gives ind for ca. 20 minutter.


Efter behandling vil vi gerne have KONTROLURIN. (Kan opsamles hjemme eller hos os).


BLOD I URINEN eller NYRESTENSSMERTER

Samme procedure som ved blærebetændelse.