NIELS PRIOR LARSEN
Født 1950
Prior-Larsen

1977               Lægevidenskabelig embedseksamen - Århus Universitet
1977 - 1988    Diverse sygehusansættelser i Jylland og Odense
1988 -             Praktiserende læge på Helenevej

 

SPECIELLE INTERESSER

  • Har haft flere års ansættelser på børneafdelinger 
  • Ansat 1 år på hudafdeling 
  • Været på flere kurser i bl.a.
    • idrætsmedicin
    • demensudredning
    • depressionsudredning og -behandling