PER HOLM PEDERSEN
Født 1953
Per Holm-p

1979               Lægevidenskabelig embedseksamen - Odense Universitet
1980 - 1987    Sygehusansættelser i Trekantområdet
1987 - 2003    Praktiserende læge i Nørre Broby
2003 -             Praktiserende læge på Helenevej

 

SPECIELLE INTERESSER

  • Leder af Lægevagt Fyn (1991-1996) 
  • Underviser medicinstuderende (siden 1996) 
  • Fra 1996 sagkyndig speciallægekonsulent almen medicin, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn